Podmínky pobytu

 1. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
 2. Check-in je od 16. hodiny, check-out do 11. hodiny.
 3. Pes dle dohody. 
 4. Chalupa a všechny její vnitřní prostory jsou nekuřácké. 
 5. V chalupě je povoleno užívat pouze čistící prostředky, které jsme pro Vás připravili a které jsou ohleduplné ke svému okolí a technickému zázemí chalupy.
 6. Chalupa má svoje nezávislé zdroje vody, proto s ní prosím šetřete. 
 7. Při příjezdu Vám bude předán manuál užívání chalupy a budete poučeni o pravidlech užívání a bezpečné manipulace s jejím technickým vybavením. Dodržujte tento manuál, aby Váš pobyt byl příjemný a nedošlo ke škodě na vybavení. 
 8. Respektujte polohu chalupy a buďte ohleduplní ke svému okolí. Dodržujte noční klid od 22. hodiny. 
 9. Za bezpečnost dětí plně zodpovídají jejich rodiče či doprovod. 
 10. Chalupu Vám předáváme čistou a takovou ji chceme převzít i od Vás. 
 11. Za škodu na nemovitosti, jejím vybavení, zahradě a jejím vybavení se rozumí zejména poškození či zničení vybavení nemovitosti a/nebo zahrady, kouření uvnitř nemovitosti (v takovém případě se výše depozitu nevrací), pobyt nepovoleného zvířete (v takovém případě se výše depozitu nevrací), použití jiných než určených čistících prostředků (v takovém případě se výše depozitu nevrací). Po dobu pobytu přebíráte plnou hmotnou odpovědnost za poškození nemovitosti, zahrady a jejich vybavení.