Čertovo břemeno a prales Jehliště

.

Čertovo břemeno

Asi 6 km od chalupy leží žulový skalnatý útvar ve výšce 715 m n.m. Skální útvar se nachází v blízkosti Javorové skály (723 m n.m.). Podle Čertova břemene se označuje typ granitoidů vyskytující se právě v celé jižní části Sedlčanska. Jedná se o durbachity - tmavé minerály bohaté na syenity až granity. 

Skalní tvary typu Čertovo břemeno se formovaly pod vlivem dlouhodobých erozních procesů. 

Čertovo břemeno naleznete po cestě z Ounuzu po turistické červené. Pověst o čertovi

K Čertovu břemeni se vztahují všeho všudy tři různé pověsti o jeho vzniku. 

Dle první si nadějkovští osadníci stavěli nový kostel. Čert chtěl zničit jejich stavbu. I uzmul kdesi daleko za Vysokým Chlumcem obrovskou skálu a letěl s ní, aby ji hodil na kostel. Najednou ustal v letu, zíral přes temena vrchů, potom s největším vztekem mrštil balvanem k zemi a zmizel. A co popudilo pekelnou obludu? Přiletěl pozdě, chrám byl posvěcen a on k němu již neměl přístup. Lidé dodnes si ukazují skálu, kterou nazvali Čertovo břemeno a okrouhlé jamky na vrcholu v ní prý stopy koňských kopyt čertových.

Dle druhé pověsti chudý sedlák z Jistebnice, roztrpčen jsa velkou nouzí, zvolal kdysi: " I aby už to čert vzal i se mnou". Sotva to deřekl, zjevil se čert, popadl jej a už s ním letěl do pekla. Na skále u Javorové skály odpočíval. Sedlákovi dovolil, aby si tu naposledy ještě zakouřil. Potom letěli dál. Lidé nazvali tuto skálu Čertovo břemeno a dodnes ukazují vedle skály hromádku popele, který prý sedlák z dýmky vyklepal, když dokouřil.

Dle třetí pověsti nejhořejší část balvanu přečnívá jako střecha. Zde míval prý čert svou skrýši, z níž vycházel v jistý čas na pole a kradl sedlákům železo z pluhů, neboť byl prý kovářem a mnoho železa spotřeboval. Jednou si však lidé na něj počíhali a že jej oběsí, hned prohlásili. Čert prosil a sliboval, že jim celou cestu s pole až domů vysází samými dukáty, pustí-li jej. Ale marně, byl oběšen u své skrýše, která se potom sesula.

Zdroj: www.sedlec-prcice.cz 

Prales Jehliště

Prales Jehliště leží na východním svahu Javorové skály a má asi 7 ha. Jedná se o unikátní ukázku květnatých bučin - buk lesní (tzv. matka lesa), jedle bělokorá, javor klen, jasan ztepilý a jilm drsný. Les je starý přibližně 150 let a leží v obtížně přístupném balvanitém svahu masivu Čertovo břemeno, proto toto území minuly lesnické a hospodářské výsadby smrku. 

Skalní podloží tvoří tvrdá šedá hornina s velkými zrny křemene - granodiorit. Pro prales je charakteristické padlé dřevo, které naleznete i zde a které je důležité pro řadu druhů hub a saproxylický hmyz. 

Hlavním rysem této rezervace je množství vzácných hub, které v běžném hospodářském lese neuvidíte. Na území pralesa bylo napočítáno na 200 druhů hub, z toho 20 druhů je zapsáno na červeném a černém seznamu ohrožených druhů a všechny jsou nejedlé. Právě díky houbám je ekosystém v pralese úplný. Za všechny jmenujme například hlívičku stopkatou, šupinatku tmavošupinatou, štítovku huňatou či korálovce jedlového.

Jeho současný vlastník se snaží i nadále zachovat přirozený vývoj tohoto lesa. Přírodní procesy zde sleduje Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jedná se o druhou největší soukromou lesní rezervaci na území České republiky. 

Přímý odkaz:          https://www.pozemkovyspolek.net/cs/1084-prales-jehliste